Nauka pływania

aktualna liczba
osób na basenie: 0

liczba
wolnych miejsc: 500

fotoz

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze zaprasza na zajęcia nauki i doskonalenia pływania dla dzieci i dorosłych


Zajęcia rozpoczynają się w poniedziałek 20 września 2010 r.
Zapraszamy w każdy poniedziałek i środę od godziny 18.15 do 19.00 na naukę pływania, a od godziny 19.00 do 19.45 na doskonalenie pływania.
W przypadku dużego zainteresowania: dodatkowe zajęcia w soboty od godziny 9.00 do 9.45 nauka pływania i od godziny 10.00 do 10.45 doskonalenie pływania

We wrześniu – wejścia jednorazowe – cena promocyjna 15 zł/zajęcia
Od października – wejścia na karnety (sprzedaż karnetów na październik – od 20 września)
Zakup karnetów – w kasie nr 3 Centrum Rekreacyjno-Sportowego (przy zakupie karnetu należy podać dane rodzica dziecka do lat 18: imię i nazwisko, pesel, numer telefonu, adres e-mail)
Cena karnetu: 256 zł (niewykorzystane zajęcia przepadają)
Bezzwrotna opłata za wydanie karnetu – identyfikatora – 10 zł

Regulamin

Przy zakupie karnetu należy podać dane (w przypadku dziecka do lat 18 – dane rodzica): imię i nazwisko, pesel, numer telefonu, adres e-mail. Dane te służą identyfikacji właściciela karnetu w przypadku jego zagubienia. Fakt zagubienia należy niezwłocznie zgłosić w kasie – w przypadku identyfikacji właściciela karnetu kasjerka może wydać nowy karnet i przenieść na niego wartość usług z karnetu zagubionego. Karnet zagubiony zostaje anulowany, za wydanie nowego karnetu pobierana jest bezzwrotna opłata 10 zł. W przypadku braku danych osobowych nie ma możliwości przeniesienia wartości usług na nowy karnet.
Czas trwania kursu: 2 miesiące (16 zajęć – 2 razy w tyg. po 45 min.)
Cena karnetu: 256 zł (niewykorzystane zajęcia przepadają)
Dzieci do lat 13 wchodzą na naukę pływania pod opieką rodzica lub opiekuna, który pokazuje przy kasach karnet. Opiekun ma obowiązek odprowadzić dziecko do instruktora i odebrać je po odbytych zajęciach. Dzieci powyżej 13 lat mogą wejść na zajęcia bez opiekuna. W przypadku, gdy opiekun przychodzi z dzieckiem może:
- korzystać w czasie zajęć z indywidualnej kąpieli – w tym przypadku wykupuje bilet na basen
- nie korzystać z kąpieli – bez zakupu dodatkowego biletu (obowiązuje zmienne obuwie)
- przyprowadzić dziecko na zajęcia, opuścić obiekt i powrócić po dziecko – bez zakupu dodatkowego biletu (obowiązuje zmienne obuwie).
Zajęcia trwają 45 min. Dodatkowo przyznane jest 40 min. na przebranie w szatni, itp. Jeśli uczestnik przebywa na basenie ponad 85 min. uiszcza opłatę wg cennika za bilet normalny.
W ramach tego samego karnetu dodatkowo można wykupić abonament na korzystanie z hali basenowej oraz kurs aqua aerobiku.
Na życzenie klienta istnieje możliwość sprawdzenia aktualnej wartości usług na karnecie.
Niniejszy regulamin obowiązuje każdego użytkownika karnetu. Wraz z jego zakupem użytkownik akceptuje i zobowiązany jest do przestrzegania postanowień wszystkich regulaminów obowiązujących w Centrum Rekreacyjno-Sportowym.

Informacje: recepcja Centrum Rekreacyjno – Sportowego – tel. 68 412 50 00; Norbert Krömer – 606792650

Jak dojechać?

Centrum REKREACYJNO-SPORTOWE

65-022 Zielona Góra, ul. Sulechowska 41

Godziny otwarcia:
od poniedziałku do piątku od godziny 6.00 do 22.00,
sobota, niedziela i święta od godziny 7.00 do 22.00

Pliki do pobrania

Regulamin basenu
Regulamin CRS
format .pdf
Rules and Regulations
Rules and Regulations
English version
Regulaminy zajęć
Regulaminy zajęć
format .pdf
Folder CRS
Folder CRS
format .pdf